wtorek, 21 lipca 2009

Cafeart competition Angel

Competition/Konkurs

Yesterday I made a new angel for a competition on CAFEART. I had to re-paint it 5 times and I was in a great hurry, but eventually I managed to complete the task.
I'll show the picture tomorrow:)

Wczoraj powstał nowy aniołek na konkurs w CAFEART. Musiałam przemalowywać go 5 razy, w dodatu w wielkim pośpiechu, ale w końcu udało mi się go skończyć.
Jutro pokażę zdjęcia:)